top of page
Geschiedenis

 

 

GESCHIEDENIS

De Galatheese polder komt het eerst in de archieven voor in 1589. De uitwatering is in de zgn. Sluishaven. Lange tijd was die in gebruik als aardappel- en bietenhaven. De ingang van de Bûûtenplaets herinnert hieraan. Ooit was er een weegbrug en het oorspronkelijke huisje van de weegmeester vormt het casco van het huidige bûûtenhuis. Ook de pont naar de overkant vertrok er. Op de plaats van het huidige paviljoen was vroeger ‘koffiehuis de Branding’. In de oorlogswinter van ’44 vormde het Volkerak het front. Een informatiebord aan de haven vertelt over een overval van de Engelse bevrijder op bezet gebied. In de loop der jaren verloor de Galathese haven haar functie en verrommelde met allerlei scheepswrakken. Dit kenterde toen de toeristische potentie werd ontdekt. De haven werd weer vrijgemaakt en het paviljoen werd herbouwd. Een burgerinitiatief onstond tot een natuurspeeltuin. Met weinig geld en heel veel inzet van vrijwilligers en sponsorende bedrijven werd een voormalig schapenweitje overhoop gehaald. De Galatheese haven is inmiddels pleisterplaats voor velen. Behalve de speeltuin en restaurant is er een, gratis te gebruiken, trailerhelling. Je vindt een aanlegsteiger voor jachtjes én rondvaartboot en ingerichte camperplekken. Voor overnachters zijn er eenvoudige voorzieningen als electriciteit, douche en toilet.

 

 

NATUURONDERHOUD

Met de bouw van speeltoestellen is een natuurspeeltuin nog niet klaar. Er wordt hard gewerkt om de natuur een handje te helpen. De wilgen schieten op en moeten gesnoeid, taluds worden gemaaid als traditionele bloemendijken. De oeverbegroeiing moet in toom gehouden tegen dichtgroeien. Het gras wordt gemaaid, zodat je op blote voeten kunt spelen zonder brandnetels of distels. Bij het terras genieten we van bloemetjes. Onkruid spuiten we niet maar schoffelen we. We zorgen dat er ook rommelhoekjes zijn voor vogels, insecten en kleine diertjes. Mooi werk dat dagelijks door vrijwilligers gedaan wordt. Jaarlijks zijn er een paar natuurwerkdagen waar we met zijn allen klussen aanpakken. Op facebook kondigen we die aan. Uw hulp is ook welkom.

 

 

DIEREN

De Bûûtenplaets is een natuurterrein. Wij spelen op een plek waar allerlei dieren wonen. We koesteren onze zwaluwen die elk jaar onder de kap van het Bûûtenhuis komen broeden en de eenden en ganzen die hun jonkies zwemles komen geven in de vijver. In onze rotzooi-hopen wonen allerlei kruip- en vliegbeestjes. We hebben ontdekt dat we bijzonder soorten vlinders en bijen huisvesten. Ook muggen, mieren en wespen horen wat ons betreft bij een werkend eco-systeem

We hebben niets tegen honden maar net als kinderen komen ze vaak nogal uitgelaten het terrein op. Daarmee verstoren ze de dieren die op de Bûûtenplaets wonen, waaronder onze huis-hanen. Afspraak is daarom dat uw viervoeter aangelijnd het terrein op komt. Als die gewend is en weet hoe het hoort mag uw hondje los. Een ongelukje ruimt u natuurlijk op.

 

 

MEEDOEN EN MEEHELPEN

De Bûûtenplaets is een burgerinitiatief, qua organisatievorm een stichting. Iedereen levert de bijdrage vrijwillig. We kunnen ons bedruipen middels donaties van bedrijven en personen maar vooral door inzet van vele vrijwilligers. Daardoor kunnen we alles op de Bûûtenplaets gratis aanbieden (geld mag voor kinderplezier immers geen rol spelen). U kunt daar ook aan bijdragen. Op het terrein vind je geen prullenbakken. Dat zou immers verwachting wekken dat er elke dag iemand komt om ze leeg te maken. We vragen om de spullen, die u niet meer hoeft, mee te nemen van het terrein. Aan de poort is daarvoor een afvalcontainer. Wij staan altijd open voor tips en suggesties. ‘U vraagt en wij draaien’ is er echter niet bij. Meer wordt alleen mogelijk met meer mensen. Vele van onze bezoekers hebben dat begrepen en leveren, in een of andere vorm, een bijdrage. Met regelmaat doen we een oproep voor speciale klusdagen. Misschien iets voor u? Aan de poort staat een fooienpot met zo’n moderne QR-code. Voor wie het missen kan, een gift wordt altijd op prijs gesteld.

 

 

VOOR IEDEREEN

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op spelen. Bûûtenplaets wil dat niemand zich buitengesloten hoeft te voelen. Bij een speeltuin denk je al gauw aan klimmen en klauteren en daar wordt ruim in voorzien. Sommigen zijn daar door een fysieke beperking minder goed in. Voor hen is er ook veel te beleven. De natuurlijke omgeving daagt daarvoor uit. Bij de aanleg hebben we goede paden aangelegd, zodat de hele speeltuin bereikbaar is. Sommige kinderen worden makkelijk overprikkeld, op de Bûûtenplaets is altijd plek om je gang te gaan op je eigen manier. Bij de ontwikkeling van de speeltuin worden we ondersteund door de Nationale Stichting voor het Gehandicapte Kind. Ook laten we ons adviseren door ervaringsdeskundigen en onderhouden nauwe contacten met instellingen die Bûûtenplaets bezoeken. Niet alleen bij de inrichting maar ook bij de activiteiten proberen we met iedereen rekening te houden. Zo vragen we nooit geld, wie het missen kan doet na afloop iets in de fooienpot. Voor tips en suggesties staan we altijd open.

 

(VERJAARDAGS)FEESTJES

Met mooi weer is een leukere plek voor een feestje nauwelijks denkbaar. Je kunt eigen etenswaren meenemen en zelfs een barbecue is op het terrein aanwezig. Houd er rekening mee dat we de Bûûtenplaets niet exclusief afsluiten. Laat, waar mogelijk, anderen meegenieten in de feestvreugde en voorkom scheve gezichten. Wij hebben een terughoudend alcoholbeleid. Een Bûûtenplaets-bezoeker die niet meer aan het verkeer zou mogen deelnemen heeft een glaasje teveel op. Een half promille staat gelijk aan twee glazen. Wij stellen het op prijs als je ons bericht over het voornemen van een feestje. We kunnen dan zien of het klem loopt met andere activiteiten op de Bûûtenplaets en kunnen je van tips voorzien.

 

FIETSEN

Hoewel enigszins afgelegen is de Bûûtenplaets uitstekend met de fiets te bereiken langs autovrije routes vanuit Ooltgensplaat en Oude-Tonge. Voor passanten is het heerlijk om op een picknickbankstel even uit te rusten, van het uitzicht te genieten en een meegebrachte lunch te gebruiken. Er is een buitenkraan om je waterfles te vullen voor het vervolg van de tocht. Bij pech heeft de beheerder een pomp en bandenplakspullen (als die er is heb jij dus weer geluk). Voor fietsen hebben we, voor de poort, een parkeerplaats. We zien ze niet graag op het terrein, het is immers een kinderspeelplaats.

FOTO'S
Er gebeuren mooie dingen op de Bûûtenplaets waar we trots op zijn. We leggen ze graag vast op foto's die gepubliceerd worden op onze facebook-pagina. Als u leuke of bijzondere foto’s hebt, ontvangen we die graag via facebook of mail. Sommigen staan liever niet op internet en vanzelfsprekend respecteren we dat. Wij vragen van tevoren altijd om toestemming. Mocht er onverhoopt toch een foto verschijnen is een mailtje voldoende. Dan verwijderen we die.

CONTACTGEGEVENS

Natuurspeelplaats Bûûtenplaets is gelegen bij de Galathese haven bij Ooltgensplaat. Het adres is Mariadijk 2, 3257 LK Ooltgensplaat. Vanuit hier heb je een mooi uitzicht over het Volkerak/Zoommeer. Vanaf Oude-Tonge loopt er een prachtige fietsroute naar Ooltgensplaat en ook met de boot is de speeltuin goed bereikbaar; de veerdienst ‘Waterpoort’ komt vanuit West-Brabant op gezette tijden langs. Daarnaast is de Bûûtenplaets met de auto bereikbaar.

U kunt contact met ons opnemen via facebook of via mail: buutenplaets.info@gmail.com
Voor zaken die geen uitstel dulden is Frank/Janine bereikbaar op:  06 37170668

Natuuronderhoud
Dieren
Ongeregeld 11 - Kliko.webp
278431299_3171780766441236_2050929206979993222_n.jpg
Meedoen/Meehelpen
278591958_5557564694273394_5043285397268440528_n.jpg
278974876_3181697162116263_3315228159820388905_n.jpg
277786382_3167320753553904_8077082628157292639_n.jpg
275675079_3149160695369910_7541142782861268424_n.jpg
300567696_5450096695068115_1712571335069862484_n.jpg
279159514_5571664982863365_4559593678259393053_n.jpg
Voor Iedereen
279900670_5149193468491774_1618261196068406829_n.jpg
279136796_5573759712653892_2741964783374276712_n.jpg
279153909_5571637849532745_104628640064851831_n.jpg
279922195_1227568064649140_1098129542394267861_n.jpg
(Verjaardags)feestjes
279930311_1227568161315797_3303194704944934359_n.jpg
279906649_5149190305158757_1498632168363639744_n.jpg
279925530_5149191661825288_4370412136748922318_n.jpg
Fietsen
279949724_1227568534649093_5122820716924241955_n.jpg
Foto's
279962516_1227568237982456_5787212503537511892_n.jpg
284020084_1242238313182115_6042697182448324076_n.jpg
Contactgegevens
279952533_5149192398491881_7983021314259692426_n.jpg
groenplan kaart.jpg
bottom of page