top of page

AANKONDIGING!

Bij minder weer wijken we uit naar binnen. De Hermannen zijn een tikkie in de war, niet naar Wijngaarden of naar een andere datum. Buutenplaets trekt het naar zich toe, na de repairkidz dit voorjaar sluiten we het programma-seizoen af met een recyclemachine! Zie agenda voor details, toegang is (zoals altijd) gratis

UNIEKE BELEVING

Aan de oostkant van het eiland Goeree-Overflakkee ligt de eerste buitenspeelplaats van het eiland. Op deze natuurspeelplaats kunnen kinderen van 4-14 jaar zich vermaken op een zand-waterspeelplaats, hutten bouwen, klimmen en klauteren. Terwijl de kinderen heerlijk ravotten op de Bûûtenplaets is voor (groot)ouders volop gelegenheid om een hapje en/of een drankje te nuttigen in het naastgelegen paviljoen ‘Sluishaven’ of op de aanwezige picknickbanken.

TOEGANKELIJKHEID

De Bûûtenplaets is vrij toegankelijk. Aan het Bûûtenhuus hangt een mededelingenbord waarop de regels die het verblijf voor iedereen prettig maken. De beheerders werken hard om de veiligheid van speeltoestellen te waarborgen. Spelen is echter nooit zonder risico, de verantwoordelijkheid blijft, ondanks de inspanningen van de Bûûtenplaets, bij ouders en verzorgers.

 

ACTIVITEITEN

Op de speeltuin kun je dagelijks terecht voor het spelen in de natuur. Dit houdt onder andere in: varen, zwemmen, glijden, schommelen, duikelen, bouwen en beestjes zoeken. Vooral het water is een grote trekpleister voor kinderen. Naast vrij spelen is het terrein geschikt voor activiteiten en evenementen.  Een kinderverjaardag is een voorbeeld maar er is veel mogelijk.
U wordt verzocht van tevoren met ons in overleg te treden. De Bûûtenplaets stimuleert evenementen en neemt
zelf initiatieven. Activiteiten die de Bûûtenplaets organiseert kunt u vinden op onze facebookpagina en worden bekend gemaakt in lokale media.

 

GALATHESE HAVEN

Behalve een uniek uitzicht tref je er een HoReCa-gelegenheid, een gratis toegankelijke trailerhelling, een aanlegplaats voor de rondvaartboot, camper-kampeerplekken voorzien van elektriciteit en sanitair.

 

VRIJWILLIGERS

De natuurspeeltuin is een burgerinitiatief dat in stand gehouden wordt en ontwikkeld door vrijwilligers.
Gratis toegang staat voorop. Naast de tijd die ze steken in beheer en onderhoud doen ze voor de ontwikkeling beroep op burgers, bedrijven en overheid. De Bûûtenplaets kan voortbestaan met hun hulp.

 

BEREIKBAARHEID

De natuurspeelplaats Bûûtenplaets is gelegen bij de Galathese haven bij Ooltgensplaat. Het adres is
Mariadijk 2, 3257 LK Ooltgensplaat. Vanuit hier heb je een mooi uitzicht over het Volkerak/Zoommeer. Vanaf
Oude-Tonge loopt er een prachtige fietsroute naar Ooltgensplaat en ook met de boot is de speeltuin goed bereikbaar; de veerdienst ‘Waterpoort’ komt vanuit West-Brabant op gezette tijden langs. Daarnaast is Bûûtenplaets met de auto bereikbaar.

 

CONTACTGEGEVENS

U kunt contact met ons opnemen via facebook of via mail: buutenplaets.info@gmail.com
Voor zaken die geen uitstel dulden is Frank/Janine bereikbaar op:  06 37170668

BINNENKORT OP DE BÛÛTENPLAETS

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen

Bezoek aan de Bûûtenplaets is vrij. Ook activiteiten en evenementen streven we gratis aan te bieden. Daarvoor is geld nodig. Bij de ingang hangt een fooienpot. Via de QR-code kunt u ook doneren. Wij zijn er blij mee! (standaard ingesteld op € 2,00 maar minder/meer kan ook). U kunt de QR-code ook aanklikken.

QR-code donatie.png
bottom of page